Informatie

 

Informatieblad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Ommen

gkv De Rondommer is het plaatselijk kerkblad voor informatie en mededelingen van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Ommen. Voorzitter en tevens eindredacteur van de redactie is Jaap van Dijken. Het tekstverwerken en de lay-out wordt door gedaan door Marnix Smit, Willem Kramer en Arie Kompagnie die bij toerbeurt de Rondommer verzorgen. Daarna wordt hij digitaal naar de kerk gestuurd waar de koster het afdrukken verzorgt. Afdrukken, vouwen en nieten gaat in één gang door de nieuwe machine die daarvoor is aangeschaft.

De Rondommer verschijnt normaal wekelijks en in vakantieperiodes eenmaal per twee weken. Verspreiding gebeurt voornamelijk digitaal via Scipio en e-mail, maar in het kerkgebouw zijn fysieke exemplaren te verkrijgen.

Op deze site is informatie te vinden over de redactie en verschijningsdata. Ook kunt u daar eerder verschenen Rondommers downloaden door gebruik te maken van het wachtwoord. Dit wachtwoord is te vinden op de achterste pagina van elke Rondommer.

Via de website kunt u ook online kopij inleveren; klik daarvoor op de button ‘kopij inleveren’. U kunt dan zelf de juiste categorie kiezen. Voor sommige categorieën is een wachtwoord vereist. Natuurlijk kan kopij ook nog ‘gewoon’ op papier worden aangeleverd in de kopijbus, dat wordt dan door de tekstverwerker voor u ingetikt.

Digitale kopij inleveren, bij voorkeur via de site of anders per mail, kan nog tot en met maandag 20.00 uur. Geschreven kopij kan ingeleverd worden bij Arie Kompagnie thuis.

Voor vragen en/of opmerkingen over de Rondommer kunt u contact opnemen met de redactie.

Hosting en realisatie door Marnix Smit. © 2024 www.rondommer.nl - Disclaimer - Alle rechten voorbehouden.