Informatie

 

Informatieblad van de gereformeerde kerken te Ommen

gkv De Rondommer is het plaatselijk kerkblad voor informatie en mededelingen van de Gereformeerde kerken Ommen-Noord/Oost en Ommen-West. Voorzitter en tevens eindredacteur van de redactie is Jaap van Dijken. Het tekstverwerken en de lay-out wordt door gedaan door Marnix Smit, Willem Kramer en Arie Kompagnie die bij toerbeurt de Rondommer verzorgen. Daarna wordt hij digitaal naar de kerk gestuurd waar de koster het afdrukken verzorgt. Afdrukken, vouwen en nieten gaat in één gang door de nieuwe machine die daarvoor is aangeschaft.

De Rondommer verschijnt normaal wekelijks en in vakantieperiodes eenmaal per twee weken. Bezorging gebeurt via de postvakken in de kerk. De Rondommer wordt daar op donderdag in gelegd door Rudger Elsinga.

Op deze site is informatie te vinden over de redactie en verschijningsdata. Ook kunt u daar eerder verschenen Rondommers downloaden door gebruik te maken van het wachtwoord. Dit wachtwoord is te vinden op de achterste pagina van elke Rondommer.

Via de website kunt u ook online kopij inleveren; klik daarvoor op de button ‘kopij inleveren’. U kunt dan zelf de juiste categorie kiezen. Voor sommige categorieën is een wachtwoord vereist. Natuurlijk kan kopij ook nog ‘gewoon’ op papier worden aangeleverd in de kopijbus, dat wordt dan door de tekstverwerker voor u ingetikt.

De kopijbus in de kerk wordt zondags geleegd. ‘Papieren’ kopij moet dus voor zondag ingeleverd zijn.
Digitale kopij, via de site of per mail, kan nog tot en met maandag 20.00 uur.

Voor vragen en/of opmerkingen over de Rondommer kunt u contact opnemen met de redactie.

Hosting en realisatie door Marnix Smit. © 2023 www.rondommer.nl - Disclaimer - Alle rechten voorbehouden.